เริ่มต้นสถานกงสุลจีนในต่างแดน

สถานกงสุลจีนที่จัดตั้งขึ้นในกรุงเมลเบิร์นปี ค.ศ. 1986 โดยหน้าที่ปกติของสถานกงสุลคือส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลีย ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยการแลกเปลี่ยนต่างๆ มากมายเพิ่มขึ้นเช่น เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม ด้านการศึกษาหากสังเกตได้ว่าจะมีจำนวนประชากรจีนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหากเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียเองให้การสนับสนุนเพื่อให้ชาวจีนสามารถเข้าไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนมากขึ้น แน่นอนว่าประเทศที่ได้ผลกำไรคือออสเตรเลียและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนนั้นมีการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานและสิ่งก่อสร้างจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ประเทศออสเตรเลียนั้นสามารถผ่านปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทำให้ความสัมพันธ์นี้ประเทศออสเตรเลียจึงพยายามกระชับมิตรเป็นอย่างมาก นอกจากด้านพลังงานแล้วยังมีการส่งออกกันระหว่างพืชผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันได้มีส่งออกไปมาระหว่าง 2 ประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งประเทศจีนเองจะถึงกำหนดที่จะลดภาษีผลไม้ให้แก่ประเทศออสเตรเลียจากเดิมที่ 10% เหลือเพียง 4% พร้อมแผนที่จะร่วมลงทุนกันทางด้านการเกษตรประเทศจีนเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือเช่นกัน สำหรับความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าทั้ง 2 ประเทศจะอยู่กันคนละภูมิภาคโดยที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนเองก็นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางภูมิภาคเอเชียอีกทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้ง 2 ประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากจึงทำให้ทั้ง 2 ประเทศได้ทำการซ้อมรบรวมกันอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าว เป็นไปได้ว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาอีกประเทศหนึ่งจะเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที ถึงแม้ว่าประเทศทั้ง 2 จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพียงใดก็สามารถปรับเข้าหากันได้เพราะจากการศึกษาที่นักเรียนจีนได้ไปอาศัยอยู่อีกทั้งยังเกิดเป็นชุมชนไชน่าทาวน์ที่ประเทศออสเตรเลีย สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินซึ่งกันและกันมากขึ้น ล่าสุดนั้นประเทศจีนเองได้มีส่งเอกอัครราชทูตไปประจำยังออสเตรเลียโดยที่เอกอัครราชทูตเดิมได้หมดวาระการทำงานลงโดยเป็นการประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตที่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มเติมเช้ามาอีกด้วย ประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ล้วนแต่ต้องการซึ่งกันและกันทำให้ทั้ง 2 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันถึงปัจจุบัน...

สถานกงสุลทำหน้าที่อะไร

หลายๆ คนคงได้ยินกันบ่อยเกี่ยวกับกงสุลแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือไม่ โดยลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งหลายประเทศก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยบางครั้งจะรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการดูแลบุคคลากร   หน้าที่ของสถานกงสุล แล้วมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ให้คำปรึกษาและธุรกิจของบุคคลอื่นที่มาจากประเทศตนเองไม่ให้เสียเปรียบ ติดต่อประสานงานกับกงสุลใหญ่ หน่วยงานราชการประเทศตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำงานสถานทูตของตนเองที่อยู่ในประเทศนั้น โดยรวมแล้วจะเรียกว่าทำหน้าที่ดูแลบุคคลที่มาจากประเทศของตนเองในทุกด้านมีอำนาจน้อยกว่าสถานทูต สถานทูตหรือเอกอัครราชทูต เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำหรือผู้ปกครองแต่ละประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่เป็นผู้แทนในการเจรจาโดยตรงแทนประเทศของตนเองรวมถึงการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมิตรภาพที่ดีต่อกัน   หากถามว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันนั้นถ้ามองถึงความสัมพันธ์แล้วมีความสำคัญพอกันหากทั้ง 2 ประเทศไม่เป็นมิตรกันจะไม่สามารถจัดตั้งสิ่งที่กล่าวมาได้เมื่อประเทศเจ้าบ้านไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอจากประเทศที่ต้องการเข้า อีกทั้งมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาทางการทูตที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 และปี ค.ศ. 1963 อนุสัญญาทางกงสุล เมื่ออยู่ในพื้นที่ของตนเองกฎหมายประเทศนั้นๆ จะไม่สามารถใช้ได้เพราะได้รับการยกเว้น โดยการคุ้มครองนี้จะมีสถานะเมื่อมีทูตหรือกงสุลอยู่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เมื่อหมดวาระจะถูกยกเลิก กงสุลสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กงสุลอาชีพ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควร กงสุลอาชีพ เป็นบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งให้ประจำการหรือทำหน้าที่ในประเทศที่ต้องการโดยจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเต็มที่ กงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาล ซึ่งการทำงานบางอย่างจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ แต่จุดหมายการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับคือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ สถานกงสุลสามารถแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบเป็นแผนกต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการ , กองสัญชาติและนิติกรณ์ , กองหนังสือเดินทาง ,...