ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรียแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ทว่าก็เป็นอีกประเทศที่มีคนไทยหลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อาจจะด้วยความที่เป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนัก ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มันเลยยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณต่างๆ ของประเทศยังดูใหม่ เป็นธรรมชาติ เหมาะกับการไปเยือนสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตามการที่จะเข้าประเทศออสเตรียได้ก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเสียก่อน โดยรายละเอียดของการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรียสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ ทำการยืนใบคำรองขอวีซ่าในระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน แต่ทว่าหากเป็นวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อหรือไปทำงานจะได้ไม่เกิน 180 วัน โดยไปยื่นได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ก่อนที่จะทำการยื่นของวีซ่าจำเป็นจะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของ “วัตถุประสงค์ในกรเดินทาง” ในความเป็นจริงคือต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดตรงจุดนี้ให้ดีเสียก่อน เนื่องจากทางศูนย์ฯ เองก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อให้ท่านได้มีการขอวีซ่าเพื่อทำการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ เองก็ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษา ข้อแนะนำต่างๆ ในการที่จะเลือกประเภทการสมัครวีซ่าได้ เพราะจริงๆ แล้วหน้าที่หลักของศูนย์ฯ คือการให้บริการเกี่ยวกับเอกสารเพื่อขอวีซ่ามันจึงไม่สามารถที่จะยืนยันได้แบบเต็มร้อยว่าวีซ่าของคุณจะผ่านทุกคนหรือไม่ รวมไปถึงไม่สามารถที่จะบอกระยะเวลาในการพิจารณาขอวีซ่าประเทศออสเตรียได้ด้วยว่ายาวนานแค่ไหน การพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะเป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย เพียงเท่านั้น เตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าไปให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องมีเวลาในหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, รูปถ่ายสี หน้าตรง ภาพชัดเจน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ทางผู้รับทำวีซ่าร้องขอ ควรอ่านประกาศกฎระเบียบในด้านของความปลอดภัยก่อนที่จะไปทำการยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องของวีซ่าประเทศออสเตรีย จริงๆ แล้วรายละเอียดการขอวีซ่าไปยังประเทศออสเตรียไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิด ทว่าด้วยความที่ประเทศนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดแบบเต็มตัวจึงยังทำให้รายละเอียดบางอย่างก่อนการเดินทางไปยังประเทศของเขาอาจจะดูจุกจิกสักเล็กน้อย ทั้งนี้หากเรามีความประสงค์ต้องการเดินทางไปจริงๆ ก็ควรทำตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดที่สุด...

การขอวีซ่าที่สถานกงสุลจีน

ประเทศจีนนับตั้งแต่ที่พวกเขาเปิดประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี ความสวยงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ของประเทศ ก็มีชาวต่างชาติรวมไปถึงคนไทยที่ค่อนข้างให้ความสนใจพร้อมทั้งอยากที่จะเดินทางมายังประเทศจีนสักครั้งในชีวิต ที่สำคัญราคาค่าเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้า ที่พักโรงแรม ล้วนแล้วแต่เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ ไม่แรงจนเกินไป ยิ่งทำให้ประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลกมากมายสำหรับในเวลานี้ อย่างไรก็ตามก่อนการเดินทางเข้าประเทศจีนมันมีกฎระเบียบสำหรับนักเดินทางชาวต่างประเทศทุกคนว่าจะต้องทำการขอวีซ่าให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งหากคุณเป็นคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวยังประเทศจีนก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาด้วยเช่นเดียวกัน ว่าแล้วก็ลองมาทำความเข้าใจกับการขอวีซ่าเพื่อที่จะไปยังประเทศจีนว่าเป็นอย่างไรบ้าง หลักฐานในการใช้ขอวีซ่า หนังสือเดินทาง หรือ passport จะต้องมีอายุเหลือในระยะเวลาของหนังสือมากกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมกับสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งก็จะถูกแบ่งออกไปว่าต้องการขอวีซ่ามาเพื่อทำอะไรทั้งการเป็นนักท่องเที่ยว, การมาศึกษาต่อ, การมาทำธุรกิจ หรือแม้แต่ประเทศที่ 3 ก็ต้องมีการกรอกรายละเอียดเพื่อแยกประเภทความประสงค์ให้ชัดเจน รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ต้องเป็นรูปปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก แว่นดำ เพื่อทำการติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มการขอวีซ่า เอกสารหลักฐานสำหรับผู้ทีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล โดยต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ หลักฐานอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอซึ่งก็สามารถจะยื่นเอกสารให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด การยื่นขอวีซ่า คนที่ยื่นขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือให้ผู้มีอำนาจแทน อาทิ บริษัททัวร์ ให้ดำเนินการขอวีซ่ายังสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย มีบางกรณีผู้ยื่นขออาจต้องมาทำการสัมภาษณ์หรือทำการเซ็นรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า...

กงสุลหน่วยงานและความสำคัญ

เมื่อผลประโยชน์ของประเทศต้องมีผู้ดูแล ทั้งด้านการพานิชย์และสิทธิเสรีภาพนอกอานาเขต ในประเทศต่างๆ มีตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ และดำรงอยู่ในต่างประเทศ เรียกว่า “กงสุล” มีภาระกิจและหน้าที่ ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ กงสุล (Consul) ความหมายและความสำคัญ คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศต่างๆ มีหน้าที่ทำการแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและนายทะเบียน หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้แทนทางการฑูต มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นสำคัญ หน่วยงาน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ อธิบดีกรมการกงสุล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กองหนังสือเดินทาง วิสัยทัศน์ ในการทำงาน คือ “การทูตเพื่อประชาชน” ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภารกิจในต่างแดน ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากการเจ็บ ป่วย หนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ติดตามญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดต่อ และดูแลความเป็นอยู่ แรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศหรือ หญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณี แล้วประสบกับความตกทุกข์ได้ยาก สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรง ในสภาวะของสงคราม หรือภัยพบัติทางธรรมชาติ เช่น เกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง   แผ่นดินไหว...