วีซ่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้าง

visass

การเดินทางเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ออกไปพบเจอผู้คน เส้นทางที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเดินทางภายในประเทศก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายได้อย่างอิสระ เพราะเมื่อท่านประสงค์จะเดินทางไปที่ไหนเวลาใดก็ย่อมทำได้ แต่การเดินทางออกนอกประเทศนั้น ในบางประเทศก็จำเป็นที่จะต้องสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปยังประเทศนั้นๆ หลายครั้งที่เรามักได้ยินหรือได้ฟังข่าวมาว่าประเทศนั้นยกเลิกวีซ่าของประเทศนั้น หรือปล่อยวีซ่าฟรีให้กับประเทศนี้ ซึ่งหลายคนก็คงเริ่มสงสัยกันแล้วล่ะว่า วีซ่านั้นคืออะไรและมีกี่ประเภทกันแน่ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวีซ่า ว่าวีซ่าคืออะไร และมีกี่ประเภท เพื่อให้การเดินทางออกนอกประเทศของคุณนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับวีซ่าไปพร้อมกันเลย ก่อนอื่นเรามารู้จักกับวีซ่ากันก่อน วีซ่า คือ หลักฐานประเภทหนึ่งที่เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเราสามารถเขาไปยังประเทศนั้นๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งวีซ่านี้ก็เป็นหนังสือเอกสารที่จะทำเป็นรอยประทับไว้แสดงบนหนังสือเดินทาง และแน่นอนว่าหากเราเข้าไปยังประเทศที่มีการจำกัดการขอวีซ่าโดยไม่วีซ่าในประเทศนั้นเขาจะถือว่าเราเป็นแรงงานต่างด้าวและไม่มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ หากพบเจอจะถือว่าเป็นคนผิดกฎหมายและจะถูกดำเนินการส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของบุคคลนั้นโดยทันที ซึ่งวีซ่านั้นก็มีอยู่มากมายหลายประเภทถึง 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร – วีซ่าประเภทนี้จะเป็นวีซ่าที่มีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้ก็คือ คนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านประเทศแห่งนี้ หรือเข้ามาเพื่อเล่นกีฬาแข่งกีฬา หรือแม้แต่ขับขี่พาหนะผ่านประเทศนั้นๆ ก็จำเป็นต้องขอวีซ่านี้ด้วย ประเภทนักท่องเที่ยว – วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยต้องมีเงินติดตัวไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ประเภทคนอยู่ชั่วคราว – ประเภทนี้จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางมาเพื่อทำงานหรือเข้ามาเพื่อศึกษาแต่ละครั้งจะสามารถอยู่ได้ 60 วัน จะมีอายุวีซ่า 2...

วีซ่า non-o คืออะไร

non-o

ในการใช้ชีวิตหาเงินเพื่อใช้จ่ายในทุกวันนี้หลายคงเกิดคำถามกันมากขึ้น ว่าแท้ที่จริงแล้วเราใช้ชีวิตไปเพื่อใคร เพื่ออะไร แต่อย่างไรก็ดีการใช้ชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตเดิมๆ ซ้ำๆ ก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย หลายครั้งก็เกิดความคิดที่อยากจะไปใช้ชีวิตยังต่างประเทศ แต่การไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศที่มีการกำจัดการเข้าประเทศด้วยวีซ่านั้นก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อย แต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งที่จะมาตอบสนองความต้องการเข้าประเทศตลอดชีวิตหรือระยะเวลายาวนาน นั่นก็คือ วีซ่าแบบ non-o ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันกับเจ้าวีซ่าประเภทนี้ว่ามีความพิเศษแบบไหน และมีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขอย่างไร หากท่านพร้อมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับวีซ่าประเภท non-o ไปพร้อมกันเลย วีซ่า non-o เป็นวีซ่าเพื่อการลงตราประทับเพื่อการใช้ชีวิตบั้นปลายยังต่างประเทศ เพื่อทำงานในมูลนิธิ เพื่อติดตามญาติที่กำลังศึกษาอยู่ต่างแดน หรือเพื่อไปอาศัยอยู่กับญาติ เป็นส่วนย่อยจากวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น non-o ยังสามารถขอได้จาก คู่ความในการดำเนินคดีต่างๆ เข้ามาเพื่อคนที่เกี่ยวเนื่องกับความครัว เช่น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา เป็นต้น เข้ามาเพื่อทำงานในองค์กรอิสระ หรือองค์กรการกุศล เข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติของผู้เคยมีสัญชาตินั้น เข้ามารักษาพยาบาล เข้ามาเพื่อฝึกสอนนักกีฬา ในการทำวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุวีซ่า 2 แบบคือแบบ 3 เดือน มีค่าธรรมเนียม 2,000บาท และแบบ 1 ปี มีค่าธรรมเนียม 5,000บาท...

ความแตกต่างระหว่าง Visa กับ Passport

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังมีความสงสัยในการเดินทางไปยังต่างประเทศว่าทั้ง Visa และ Passport มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะเห็นบางประเทศก็ไม่ต้องใช้วีซ่าแต่บางประเทศต้องใช้ ส่วนพาสปอร์ตเวลาจะเดินทางไปยังประเทศไหนก็ต้องใช้ตลอด ลองมาทำความเข้าใจของรายละเอียดเอกสารทั้ง 2 ชนิดนี้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้คลายข้อสงสัยในเรื่องราวของ Visa กับ Passport Visa วีซ่า คือหลักฐานสำคัญชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขอเพื่อเข้าประเทศสำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศที่จะเดินทางไป ลักษณะของวีซ่าอาจมาในรูปของรอยประทับหรือการติดเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ในหนังสือเดินทาง ทว่าส่วนมากแล้วจะเป็นในลักษณะของการติดเป็นตราประทับในหนังสือเดินทางเสียมากกว่า อย่างไรก็ดีใช่ว่าทุกประเทศจะต้องทำการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเสมอไป เนื่องจากว่าสำหรับบางประเทศที่สามารถทำข้อตกลงในการเดินทางกันได้ก็ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ หรือบางประเทศอาจจะไม่ต้องขอเลยก็ได้ ซึ่งในลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆ เดินทางเข้าไปยังประเทศได้ ประเภทของวีซ่าเองก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร, ประเภทนักท่องเที่ยว, ประเภทคนอยู่ชั่วคราว, ประเภททูต, ประเภทราชการ และประเภทอัธยาศัยไม่ตรี ซึ่งตรงจุดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เดินทางไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศต่างๆ ก็ต้องมีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าต้องการเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร Passport ภาษาไทยเรียกว่า หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่เอาไว้สำหรับการระบุตัวตนของบุคคลทุกคนในการที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยในพาสปอร์ตนี้ก็จะประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, จังหวัดที่เกิด, เพศ, สัญชาติ เป็นต้น สำหรับคนธรรมดาทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็จะทำการออกหนังสือเดินทางแบบธรรมดาให้ สำหรับประเทศไทยหน้าปกก็จะเป็นสีแดงเลือดหมู สามารถใช้งานได้เพื่อการท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือแม้แต่ไปเรียนหนังสือยังต่างประเทศ แต่หากเป็นการไปเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องมีวีซ่าเฉพาะเรื่องด้วย เอาง่ายๆ ว่าเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนกับบัตรประชาชนในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามยังมีพาสปอร์ตรูปแบบพิเศษ คือ...