แนะนำ Lake Hillier – Middle Island, Western Australia

Lake-Hillier

ใครคิดว่าทะเลสาบจะต้องมีสีฟ้า สีน้ำทะเล หรือสีเขียวมรกตแค่นั้นคุณคิดผิดแล้ว เชื่อหรือไม่ว่าทะเลสาบบนโลกนี้มีสีชมพูด้วย หากยังไม่เชื่อก็ต้องไปประสบด้วยสายตาตนเองกับสถานที่ชื่อ Lake Hillier – Middle Island, Western Australia โดยมีชื่อเรียกนอกจากนี้อีกหลายชื่อ เช่น ทะเลาสาบนมเย็น, ทะเลสาบสีชมพู ทะเลาสแห่งนี้ตั้งอยู่บนมิดเดิล ไอส์แลนด์ หมู่เกาะรีเชิร์ช ซึ่งเป็นหมู่เกาะนอกชายฝั่งตอนใต้ของออสเตรเลียตะวันตก แน่นอนว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้ในการมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ก็คือภาพทะเลสาบสีชมพูคล้ายกับนมเย็นก็ไม่ปาน อีกอย่างที่น่ารู้ก็คือทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำเค็มแล้วพอตักน้ำขึ้นมาก็จะเห็นว่ายังคงมีสีชมพูเหมือนเดิม เคยมีการนำน้ำทะเลไปทดลองเพื่อค้นหาความจริงแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเพราะเหตุใดน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงเป็นสีชมพู อย่างไรก็ตามจากข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดได้บอกเอาไว้ว่า น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีชมพูอาจเกิดจากการที่น้ำมีบริเวณนี้มีเกลือเข้มข้น สารอาหารต่ำ นอกจากนี้ภายในน้ำยังมีแบคทีเรียและสาหร่ายหลายชนิดอาศัยอยู่ จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงพอระบุได้ว่าทำให้น้ำใน Lake Hillier – Middle Island, Western Australia กลายเป็นสีชมพู