แนะนำ ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House)

Sydney-Opera-House

ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House) หรือคนไทยเรียกว่า โรงอุปรากรซิดนีย์ จัดเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นและมีชื่อเสียงมากของประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลก ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์กนามว่า ยอร์น อุตซอน จากความสวยงามของ ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House) ทำให้เมื่อ 27 มิถุนายน 2550 องค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนให้ ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อย สำหรับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอ่าวซิดนีย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ตัวอาคารถูกสร้างยาวทอดตัวลงไปในน้ำติดกับบริเวณท่าเรือเบนนีออง รูปร่างจะคล้ายกับหอคอยสามชั้นซ้อนกันซึ่งภายในตัวอาคารของ ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ตสามารถจุคนได้ 2,679 ที่นั่ง มีไปป์ออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ด้วย, โรงอุปรากรจุดคนได้ 1,547 ที่นั่ง, โรงละคร จุคนได้ 544 ที่นั่ง, เพลเฮาส์ จุดคนได้ 398 ที่นั่ง, โรงภาพยนตร์ จุคนได้ 364 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ อีกไมว่าจะเป็นสตูดิโอ, ภัตตาคาร, บาร์ เป็นต้น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาใครนึกถึงออสเตรเลียก็ต้องนึกถึง ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (Sydney Opera House)