เริ่มต้นสถานกงสุลจีนในต่างแดน

สถานกงสุลจีนที่จัดตั้งขึ้นในกรุงเมลเบิร์นปี ค.ศ. 1986 โดยหน้าที่ปกติของสถานกงสุลคือส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลีย ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยการแลกเปลี่ยนต่างๆ มากมายเพิ่มขึ้นเช่น เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม

ด้านการศึกษาหากสังเกตได้ว่าจะมีจำนวนประชากรจีนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหากเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียเองให้การสนับสนุนเพื่อให้ชาวจีนสามารถเข้าไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนมากขึ้น แน่นอนว่าประเทศที่ได้ผลกำไรคือออสเตรเลียและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนนั้นมีการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานและสิ่งก่อสร้างจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ประเทศออสเตรเลียนั้นสามารถผ่านปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทำให้ความสัมพันธ์นี้ประเทศออสเตรเลียจึงพยายามกระชับมิตรเป็นอย่างมาก นอกจากด้านพลังงานแล้วยังมีการส่งออกกันระหว่างพืชผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันได้มีส่งออกไปมาระหว่าง 2 ประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งประเทศจีนเองจะถึงกำหนดที่จะลดภาษีผลไม้ให้แก่ประเทศออสเตรเลียจากเดิมที่ 10% เหลือเพียง 4% พร้อมแผนที่จะร่วมลงทุนกันทางด้านการเกษตรประเทศจีนเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือเช่นกัน

Austraria_maneuver

สำหรับความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าทั้ง 2 ประเทศจะอยู่กันคนละภูมิภาคโดยที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนเองก็นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางภูมิภาคเอเชียอีกทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้ง 2 ประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากจึงทำให้ทั้ง 2 ประเทศได้ทำการซ้อมรบรวมกันอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าว เป็นไปได้ว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาอีกประเทศหนึ่งจะเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที

Chinese_maneuver

ถึงแม้ว่าประเทศทั้ง 2 จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพียงใดก็สามารถปรับเข้าหากันได้เพราะจากการศึกษาที่นักเรียนจีนได้ไปอาศัยอยู่อีกทั้งยังเกิดเป็นชุมชนไชน่าทาวน์ที่ประเทศออสเตรเลีย สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินซึ่งกันและกันมากขึ้น

ล่าสุดนั้นประเทศจีนเองได้มีส่งเอกอัครราชทูตไปประจำยังออสเตรเลียโดยที่เอกอัครราชทูตเดิมได้หมดวาระการทำงานลงโดยเป็นการประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตที่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มเติมเช้ามาอีกด้วย ประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ล้วนแต่ต้องการซึ่งกันและกันทำให้ทั้ง 2 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันถึงปัจจุบัน