สถานกงสุลทำหน้าที่อะไร

หลายๆ คนคงได้ยินกันบ่อยเกี่ยวกับกงสุลแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือไม่ โดยลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งหลายประเทศก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยบางครั้งจะรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการดูแลบุคคลากร

 

Passport

หน้าที่ของสถานกงสุล แล้วมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ให้คำปรึกษาและธุรกิจของบุคคลอื่นที่มาจากประเทศตนเองไม่ให้เสียเปรียบ ติดต่อประสานงานกับกงสุลใหญ่ หน่วยงานราชการประเทศตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำงานสถานทูตของตนเองที่อยู่ในประเทศนั้น โดยรวมแล้วจะเรียกว่าทำหน้าที่ดูแลบุคคลที่มาจากประเทศของตนเองในทุกด้านมีอำนาจน้อยกว่าสถานทูต

สถานทูตหรือเอกอัครราชทูต เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำหรือผู้ปกครองแต่ละประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่เป็นผู้แทนในการเจรจาโดยตรงแทนประเทศของตนเองรวมถึงการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 

cooperation

หากถามว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันนั้นถ้ามองถึงความสัมพันธ์แล้วมีความสำคัญพอกันหากทั้ง 2 ประเทศไม่เป็นมิตรกันจะไม่สามารถจัดตั้งสิ่งที่กล่าวมาได้เมื่อประเทศเจ้าบ้านไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอจากประเทศที่ต้องการเข้า อีกทั้งมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาทางการทูตที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 และปี ค.ศ. 1963 อนุสัญญาทางกงสุล เมื่ออยู่ในพื้นที่ของตนเองกฎหมายประเทศนั้นๆ จะไม่สามารถใช้ได้เพราะได้รับการยกเว้น โดยการคุ้มครองนี้จะมีสถานะเมื่อมีทูตหรือกงสุลอยู่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เมื่อหมดวาระจะถูกยกเลิก

กงสุลสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กงสุลอาชีพ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควร

กงสุลอาชีพ เป็นบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งให้ประจำการหรือทำหน้าที่ในประเทศที่ต้องการโดยจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเต็มที่

กงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาล ซึ่งการทำงานบางอย่างจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ แต่จุดหมายการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับคือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

สถานกงสุลสามารถแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบเป็นแผนกต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการ , กองสัญชาติและนิติกรณ์ , กองหนังสือเดินทาง , กองตรวจตราและเอกสารเดินทาง , กองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ และประสานงานการเลือกตั้งนอกประเทศ สำหรับหน้าที่ของกงสุลประเทศอื่นๆ นั้นอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นตัวกำหนด ซึ่งครั้งต่อจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีนและวัฒนธรรมของประเทศออสเตเรีย ที่แตกต่างกัน แต่ระดับความสัมพันธ์มีกันมาอย่างยาวนานรวมถึงกงสุลที่อยู่ในแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เสมอที่นี่