วีซ่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้าง

visass

การเดินทางเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ออกไปพบเจอผู้คน เส้นทางที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเดินทางภายในประเทศก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายได้อย่างอิสระ เพราะเมื่อท่านประสงค์จะเดินทางไปที่ไหนเวลาใดก็ย่อมทำได้ แต่การเดินทางออกนอกประเทศนั้น ในบางประเทศก็จำเป็นที่จะต้องสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปยังประเทศนั้นๆ หลายครั้งที่เรามักได้ยินหรือได้ฟังข่าวมาว่าประเทศนั้นยกเลิกวีซ่าของประเทศนั้น หรือปล่อยวีซ่าฟรีให้กับประเทศนี้ ซึ่งหลายคนก็คงเริ่มสงสัยกันแล้วล่ะว่า วีซ่านั้นคืออะไรและมีกี่ประเภทกันแน่ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวีซ่า ว่าวีซ่าคืออะไร และมีกี่ประเภท เพื่อให้การเดินทางออกนอกประเทศของคุณนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความรู้จักกับวีซ่าไปพร้อมกันเลย

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับวีซ่ากันก่อน วีซ่า คือ หลักฐานประเภทหนึ่งที่เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเราสามารถเขาไปยังประเทศนั้นๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งวีซ่านี้ก็เป็นหนังสือเอกสารที่จะทำเป็นรอยประทับไว้แสดงบนหนังสือเดินทาง และแน่นอนว่าหากเราเข้าไปยังประเทศที่มีการจำกัดการขอวีซ่าโดยไม่วีซ่าในประเทศนั้นเขาจะถือว่าเราเป็นแรงงานต่างด้าวและไม่มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ หากพบเจอจะถือว่าเป็นคนผิดกฎหมายและจะถูกดำเนินการส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของบุคคลนั้นโดยทันที ซึ่งวีซ่านั้นก็มีอยู่มากมายหลายประเภทถึง 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

  • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร – วีซ่าประเภทนี้จะเป็นวีซ่าที่มีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งกลุ่มคนที่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้ก็คือ คนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านประเทศแห่งนี้ หรือเข้ามาเพื่อเล่นกีฬาแข่งกีฬา หรือแม้แต่ขับขี่พาหนะผ่านประเทศนั้นๆ ก็จำเป็นต้องขอวีซ่านี้ด้วย
  • ประเภทนักท่องเที่ยว – วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 หรือ 6 เดือน แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยต้องมีเงินติดตัวไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
  • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว – ประเภทนี้จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางมาเพื่อทำงานหรือเข้ามาเพื่อศึกษาแต่ละครั้งจะสามารถอยู่ได้ 60 วัน จะมีอายุวีซ่า 2 แบบ คือ 3 เดือน และ 1 ปี ซึ่งแบบ 1 ปีจะสามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง
  • ประเภททูต – เป็นวีซ่าที่จะให้กี่ทูตที่เดินทางมาเพื่อการทูต ที่จะมีระเวลาในการพักไม่เกิน 90 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า
  • ประเภทราชการ- ประเภทนี้ก็เช่นกันสำหรับราชการที่เข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
  • ประเภทอัธยาศัยไมตรี – เป็นวีซ่าสำหรับแขกสำคัญหรือแขกพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมเช่นกัน