วันครบรอบ 135 ปี ชาตกาล โซลตาน โคดาย

dk-

เอกอัครราชทูตได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนสานธารณะ และสอนดนตรีให้แก่ผู้มาชมโดยใช้หลักการโคดายโดยมีกิจกรรมที่ประกอบด้วยตอนนี้

– 24 เมษา 2560 มีการแสงสดของ นักเปียโนชาวฮังการี นายมาร์แซลล์ แปเตอ ได้บรรเลงเพลงของโคดายซึ่งมีผู้มาร่วมชมกันอย่างล้นหลาม

Michel.

-28 เมษา 2560 นายมาร์แซลล์ ได้ทำการสอนดนตรีแก่ยาวชน โดยการใช้หลักการสอนของโคดาย สอนให้แก่นักเปียร์โน ไวโอลิน รวมนักนักประสานเสียง

-8 พฤษภาคม 2560 นายมาร์แซลล์ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จัดการแสดงเพลงพื้นบ้านของชนพื้นเมืองฮังการีตามอายุของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมทักษะการร่ายรำ การเต้น ของชาวฮังการีดั้งเดิม