ความต่างของวัฒนธรรมจีนออสเตรีย

ประเทศจีนนั้นส่วนใหญ่แล้วนับถือลัทธิซึ่งแตกต่างกับประเทศออสเตรียเป็นอย่างมากโดยลัทธิที่เมื่อก่อนมีการนับถือคือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ ซึ่งต่อมาประเทศจีนได้เปิดให้ประชาชนนับถือศาสนากันได้มากขึ้นต่างกันสมัยก่อน

ลัทธิเต๋า เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติลักษณะเป็นแนวคำสอนไม่เหมือนกับหลักของศาสนาจึงไม่มีลักษณะของกฎข้อบังคับแต่อย่างใด ใครสามารถทำหรือไม่ก็ได้การสอนจะเน้นให้สงบจิตใจ มีความเรียบง่ายในสังคมไม่ฟุ่มเฟือย ช่วยเหลือคนอื่นไม่เห็นแก่ตัว ก็นับว่าเป็นคำสอนที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว จากนั้นจึงเข้าสู่ยุคลัทธิขงจื๊อที่มีลักษณะของไสยศาสตร์จึงมีกลุ่มที่ต่อต้านลัทธิเต๋า ซึ่งลัทธิขงจื๊อก็มีคำสอนที่สอดคล้องไปกับลัทธิเต๋าไม่ได้เห็นแก่ลัทธิของตัวเองเท่านั้นเช่น รู้จักตัวเองให้ดี มีความรู้จักพอ ชนะใจตัวเองให้ได้ และนับถือลัทธิเต๋าเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือลัทธิเต๋า

 

 

การเรียกตัวเองของชาวจีนจะคล้ายคลึงกับต่างประเทศคือเรียกนามสกุลแทนชื่อเป็นหลักเหมือนกับประเทศออสเตรียการทักทายเป็นอะไรที่แตกต่างกันและอาหารการกินเช่นเมื่อทักทายกันประเทศออสเตรียจะมีลักษณะตามแบบตะวันตกจูบลาหอมแก้มลากันซึ่งประเทศจีนไม่นิยมทำกัน และด้วยรูปแบบวัฒนธรรมประเทศออสเตรเลียเกิดจากความหลากหลายของผู้คนที่อพยพมาตั้งรกรากเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาคริสต์ อีก 34 % นับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะพบกับความหลากหลายที่นี่ ไม่เพียงศาสนาเท่านั้นท่านยังจะได้พบกับอาหารที่แทบที่จะเรียกได้ว่ามีทุกอย่างรวมไว้ที่นี่ การเข้าสู่ประเทศทั้ง 2 มีข้อกำหนดดังนี้

Flight

ท่านที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรียมีการกำหนดไว้ว่าสิ่งของบางอย่างนั้นห้ามมีการนำเข้าประเทศ หากมีการพบเจอจะถือว่ามีความผิดทั้งยึดและปรับทันที

1.อาหารแห้งและของสดทุกอย่าง

2.อาหารทุกอย่างบนเครื่องบนห้ามนำลงไป

3.ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามีส่วนผสมของนมประกอบอยู่ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปรวมถึงนมกล่อง

4.ขนมที่มีส่วนประกอบจากไข่

ประเทศจีนได้กำหนดไว้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ในการห้ามนำเข้าประเทศหรือส่งทางไปรษณีย์

1.สัตว์และสินค้าจากสัตว์ เช่น สัตว์มีชีวิต นมสัตว์และสินค้าที่มีส่วนประกอบจากนม อาหารสัตว์ ไข่และสินค้าที่มีส่วนประกอบจากไข่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไขมันและน้ำมัน

2.พืชและสินค้าที่มีส่วนประกอบจากพืช เช่น ผลไม้ ผักสด เมล็ด กิ่งพันธุ์ และอื่นๆ ที่เติบโตได้

3.สินค้าที่ต้องขอรับการตรวจอื่น เช่น ซากสัตว์ สินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ดิน และพืชที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างในการห้ามนำเข้าประเทศ สำหรับท่านที่ต้องการจะไปประเทศไหนควรศึกษากฎระเบียบให้ดีก่อนที่จะทำการเดินทาง ไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อไปถึงลงเครื่องท่านจะมีปัญหาทันที