ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

ประเทศออสเตรียแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ทว่าก็เป็นอีกประเทศที่มีคนไทยหลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อาจจะด้วยความที่เป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนัก ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มันเลยยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณต่างๆ ของประเทศยังดูใหม่ เป็นธรรมชาติ เหมาะกับการไปเยือนสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตามการที่จะเข้าประเทศออสเตรียได้ก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเสียก่อน โดยรายละเอียดของการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรียสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  1. ทำการยืนใบคำรองขอวีซ่าในระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน แต่ทว่าหากเป็นวีซ่าสำหรับการไปศึกษาต่อหรือไปทำงานจะได้ไม่เกิน 180 วัน โดยไปยื่นได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย
  2. ก่อนที่จะทำการยื่นของวีซ่าจำเป็นจะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของ “วัตถุประสงค์ในกรเดินทาง” ในความเป็นจริงคือต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดตรงจุดนี้ให้ดีเสียก่อน เนื่องจากทางศูนย์ฯ เองก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อให้ท่านได้มีการขอวีซ่าเพื่อทำการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯ เองก็ไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษา ข้อแนะนำต่างๆ ในการที่จะเลือกประเภทการสมัครวีซ่าได้ เพราะจริงๆ แล้วหน้าที่หลักของศูนย์ฯ คือการให้บริการเกี่ยวกับเอกสารเพื่อขอวีซ่ามันจึงไม่สามารถที่จะยืนยันได้แบบเต็มร้อยว่าวีซ่าของคุณจะผ่านทุกคนหรือไม่ รวมไปถึงไม่สามารถที่จะบอกระยะเวลาในการพิจารณาขอวีซ่าประเทศออสเตรียได้ด้วยว่ายาวนานแค่ไหน การพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะเป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย เพียงเท่านั้น
  3. เตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าไปให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องมีเวลาในหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, รูปถ่ายสี หน้าตรง ภาพชัดเจน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ทางผู้รับทำวีซ่าร้องขอ
  4. ควรอ่านประกาศกฎระเบียบในด้านของความปลอดภัยก่อนที่จะไปทำการยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องของวีซ่าประเทศออสเตรีย

จริงๆ แล้วรายละเอียดการขอวีซ่าไปยังประเทศออสเตรียไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอย่างที่คิด ทว่าด้วยความที่ประเทศนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดแบบเต็มตัวจึงยังทำให้รายละเอียดบางอย่างก่อนการเดินทางไปยังประเทศของเขาอาจจะดูจุกจิกสักเล็กน้อย ทั้งนี้หากเรามีความประสงค์ต้องการเดินทางไปจริงๆ ก็ควรทำตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดที่สุด