consul

กงสุลหน่วยงานและความสำคัญ

เมื่อผลประโยชน์ของประเทศต้องมีผู้ดูแล ทั้งด้านการพานิชย์และสิทธิเสรีภาพนอกอานาเขต ในประเทศต่างๆ มีตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ และดำรงอยู่ในต่างประเทศ เรียกว่า “กงสุล” มีภาระกิจและหน้าที่ ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

กงสุล (Consul) ความหมายและความสำคัญ คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศ ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศต่างๆ มีหน้าที่ทำการแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและนายทะเบียน หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้แทนทางการฑูต มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นสำคัญ

หน่วยงาน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ อธิบดีกรมการกงสุล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กองหนังสือเดินทาง

วิสัยทัศน์ ในการทำงาน คือ “การทูตเพื่อประชาชน” ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภารกิจในต่างแดน

  • ช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากการเจ็บ ป่วย หนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ติดตามญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดต่อ และดูแลความเป็นอยู่
  • แรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศหรือ หญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณี แล้วประสบกับความตกทุกข์ได้ยาก สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรง
  • ในสภาวะของสงคราม หรือภัยพบัติทางธรรมชาติ เช่น เกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง   แผ่นดินไหว วินาศกรรม หรือโรคระบาด  สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ช่วยเหลือในเบื้องต้น
  • การเสียชีวิตในต่างแดน จะได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องการจัดการศพ และส่งอัฐิกลับประเทศไทย

 

  • ช่วยให้การะพิจารณาคดีมีความเป็นธรรม หากมีการกระทำผิดเกิดขึ้น ทั้งถูกจับกุมและถูกคุมขัง ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย อย่างยุติธรรม

consul

การทำหนังสือเดินทาง     

  • คนไทยในต่างแดน หนังสือเดินทาง หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการแสดงตัวตน หาหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ควรรีบดำเนินการยื่นคำร้อง ร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ การยื่นคำร้องต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
  • การเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อควรระวัง นอกจากการเตรียมพาสปอร์ตและเอกสารให้ถูกต้อง เมื่อเข้าพักในโรงแรม หากเดินทางไปเที่ยวที่ไหน ควรพกพาสปอร์ต ติดตัวไว้เสมอ ป้องกันการถูกขโมย
  • กระเป่าเงิน ไม่ว่าจะเดินทางไปทีไหน ไม่ควรพกกระเป๋าตังค์ไว้ที่ด้านหลัง ควรมีกระเป่าสำรองสำหรับการพกพา และไว้ด้านหน้าแนบกับตัว เพื่อการไม่ประมาท
  • แหล่งข้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มักมีมิจฉาชีพแฝงตัวด้วยเสมอ
  • แบงค์ปลอม ควรระมัดระวังเรื่องการจ่ายเงิน หากมีการทอนเงินนานเกินไป ควรเอะใจและตรวจสอบเงินที่ได้รับมา มีลักษณะแปลกปลอมหรือผิดปกติอย่างไรบ้าง

 

เมื่อรู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของ กงสุล การเดินทางไปต่างประเทศ หากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิต สถานที่ ที่ควรนึกถึงอันดับแรก คือ กรมการกงสุลในต่างประเทศ คือ ผู้ที่ให้ความยุติธรรม และความสำคัญกับนักเดินทางในประเทศของตนเองเสมอ ไม่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อกิจอันใดก็ตาม

สถานที่ท่องเที่ยวจีน ออสเตรีย

เมื่อทั้งสองประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วนักท่องเที่ยวก็ต่างพากันชื่นชมวัฒนธรรมรวมถึงท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ประเทศนี้อะไรที่แตกต่างกันมากจะเป็นอย่างไรต้องตามไปดูกัน

ประเทศออสเตรีย

 

Wien

1.กรุงเวียนนา เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีคนนิยมไปมากที่สุดคึกคัก เต็มไปด้วยแสงสีเสียงที่สวยงามเมื่อตกเวลากลางคน ซึ่งเมื่อไปถึงแล้วสิ่งที่จะพลาดไม่ได้คือการเยี่ยมชม พระราชวังเชินบรุนน์ ที่มีผลงานด้านศิลปะและการตกแต่งที่สวยงามรวมถึงมีพื้นที่บริเวณอุทยานให้เดิมชมกัน และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกไปแล้วอีกด้วย

 

Kunsthistorisches Museum Wien

2.พิพิธภัณฑ์ เก่าแก่ที่สุดกลางกรุงเวียนนา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพและของเก่าที่หาดูที่ไม่ได้อีกแล้วไว้ในที่แห่งนี้ ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วท่านที่ชื่นชอบศิลปะงานต่างๆ ต้องไปดูให้ได้เปิดทำการเป็นประจำทุกวัน หากยังไม่จุใจต้องไปต่อกันที่ซาลซ์บูร์ก หรือหมูบ้านพิพิธภัณฑ์ก็ว่าได้โดยที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในนี้จะเป็นการสื่อถึงโมสาร์ทซะส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะว่าที่นี่คือบ้านเกิดนั้นเอง

 

altstadt-all

3.อัลท์ชตัดท์ ย่านเมืองเก่าแก่สำหรับผู้ที่หลงใหลสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ กับธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบหมู่บ้านแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นอีกมากมายในท่านได้ท่องเที่ยวรวมถึงประเภทกีฬาหรือผักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ

 

ประเทศจีน

หนึ่งในประเทศที่ติดอันดับต้นๆ ของโลกที่มี อาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ 2 จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างต้องดูกันแล้ว

 

Hong Kong

1.เกาะฮ่องกง ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันเพียงในชื่อฮ่องกงเฉยๆ ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเกาะ ที่นี้ถือเป็นศูนย์รวมความบันเทิงกันเลยที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน มากมายด้วยร้านค้าที่ใครต้องการ Shopping ต้องมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน รวมถึงเซี่ยงไฮ้ที่เป็นอีกแหล่งในการ Shopping

 

The Great Wall of China

2.กำแพงเมืองจีน มรดกโลกอีกแห่งที่ต้องเยี่ยมชมเป็นพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือสร้างเมื่อประมาน 2,000 ปีที่แล้วและมีความยาวมากที่สุดในโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใครที่ไปถึงต้องหาทางแวะไปให้ได้อยู่เป็นประจำ

 

jiuzhai

3.จิ่วไจ้โก เป็นหุบเขาที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ของมลฑลเสฉวน สิ่งที่น่าสนใจคือน้ำตกที่สวยงามมีความใส่ชนิดที่ว่ามองเห็นถึงพื้นน้ำและสีของน้ำไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีฟ้าอีกด้วย หากไปที่นี่อาจจะได้พบกับหมีแพนด้าด้วยนะ

ทั้งสองประเทศต่างก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นจนสนใจแตกต่างกันออกไปในทางวัฒนธรรมที่ตนเองอยู่ โดยที่ประเทศจีนจะมีการร่วมสมัยทางสิ่งต่างๆ มากกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบว่าจะไปที่ไหนอย่างไร ยังไงก็ควรวางแผนการเดินทางให้ดีจะเที่ยวได้ครบทุกที่ตามต้องการ

ความต่างของวัฒนธรรมจีนออสเตรีย ประเทศจีน ประเทศออสเตรีย

Confucianism

 

ประเทศจีนนั้นส่วนใหญ่แล้วนับถือลัทธิซึ่งแตกต่างกับประเทศออสเตรียเป็นอย่างมากโดยลัทธิที่เมื่อก่อนมีการนับถือคือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ ซึ่งต่อมาประเทศจีนได้เปิดให้ประชาชนนับถือศาสนากันได้มากขึ้นต่างกันสมัยก่อน

ลัทธิเต๋า เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติลักษณะเป็นแนวคำสอนไม่เหมือนกับหลักของศาสนาจึงไม่มีลักษณะของกฎข้อบังคับแต่อย่างใด ใครสามารถทำหรือไม่ก็ได้การสอนจะเน้นให้สงบจิตใจ มีความเรียบง่ายในสังคมไม่ฟุ่มเฟือย ช่วยเหลือคนอื่นไม่เห็นแก่ตัว ก็นับว่าเป็นคำสอนที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว จากนั้นจึงเข้าสู่ยุคลัทธิขงจื๊อที่มีลักษณะของไสยศาสตร์จึงมีกลุ่มที่ต่อต้านลัทธิเต๋า ซึ่งลัทธิขงจื๊อก็มีคำสอนที่สอดคล้องไปกับลัทธิเต๋าไม่ได้เห็นแก่ลัทธิของตัวเองเท่านั้นเช่น รู้จักตัวเองให้ดี มีความรู้จักพอ ชนะใจตัวเองให้ได้ และนับถือลัทธิเต๋าเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือลัทธิเต๋า

Taoist

 

การเรียกตัวเองของชาวจีนจะคล้ายคลึงกับต่างประเทศคือเรียกนามสกุลแทนชื่อเป็นหลักเหมือนกับประเทศออสเตรียการทักทายเป็นอะไรที่แตกต่างกันและอาหารการกินเช่นเมื่อทักทายกันประเทศออสเตรียจะมีลักษณะตามแบบตะวันตกจูบลาหอมแก้มลากันซึ่งประเทศจีนไม่นิยมทำกัน และด้วยรูปแบบวัฒนธรรมประเทศออสเตรเลียเกิดจากความหลากหลายของผู้คนที่อพยพมาตั้งรกรากเป็นจำนวนมากทำให้ประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาคริสต์ อีก 34 % นับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะพบกับความหลากหลายที่นี่ ไม่เพียงศาสนาเท่านั้นท่านยังจะได้พบกับอาหารที่แทบที่จะเรียกได้ว่ามีทุกอย่างรวมไว้ที่นี่ การเข้าสู่ประเทศทั้ง 2 มีข้อกำหนดดังนี้

Flight

ท่านที่ต้องการเดินทางไปประเทศออสเตรียมีการกำหนดไว้ว่าสิ่งของบางอย่างนั้นห้ามมีการนำเข้าประเทศ หากมีการพบเจอจะถือว่ามีความผิดทั้งยึดและปรับทันที

1.อาหารแห้งและของสดทุกอย่าง

2.อาหารทุกอย่างบนเครื่องบนห้ามนำลงไป

3.ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามีส่วนผสมของนมประกอบอยู่ตั้งแต่ 10% ขึ้นไปรวมถึงนมกล่อง

4.ขนมที่มีส่วนประกอบจากไข่

ประเทศจีนได้กำหนดไว้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ในการห้ามนำเข้าประเทศหรือส่งทางไปรษณีย์

1.สัตว์และสินค้าจากสัตว์ เช่น สัตว์มีชีวิต นมสัตว์และสินค้าที่มีส่วนประกอบจากนม อาหารสัตว์ ไข่และสินค้าที่มีส่วนประกอบจากไข่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไขมันและน้ำมัน

2.พืชและสินค้าที่มีส่วนประกอบจากพืช เช่น ผลไม้ ผักสด เมล็ด กิ่งพันธุ์ และอื่นๆ ที่เติบโตได้

3.สินค้าที่ต้องขอรับการตรวจอื่น เช่น ซากสัตว์ สินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ดิน และพืชที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างในการห้ามนำเข้าประเทศ สำหรับท่านที่ต้องการจะไปประเทศไหนควรศึกษากฎระเบียบให้ดีก่อนที่จะทำการเดินทาง ไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อไปถึงลงเครื่องท่านจะมีปัญหาทันที

พื้นฐานประเทศออสเตรีย

สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเติบโตได้อย่างแข็งแรงเห็นจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ที่ซึ่งมีไม่เหมือนกันรวมถึงเศรษฐกิจที่ต้องเพิ่งพากันและกันจากการแลกเปลี่ยนเป็นผลทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ

ดั่งเดิมแล้วประเทศออสเตรเลียมีชาวอะบอริจิน (Aborigine) อาศัยอยู่ก่อนที่จะถูกครอบครองโดยชาวยุโรปที่ออกหาดินแดนในสมัยนั้นพร้อมกับชาวเกาะทอร์เรสเทรต (Torres Strait Islanders) ที่อยู่มานานกว่า 40,000 ปี ซึ่งชาวยุโรปจะเรียกรวมๆ ว่าชาวอะบอริจิน หากท่านได้ไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจะพบได้ว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมากมาย ประชากรประมาน 25% เกิดที่ต่างประเทศและอีกเกือบ 50% เป็นการรวมหลายๆ วัฒนธรรมเข้าด้วยกันฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนอาจจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็น ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น จึงทำให้มีผลต่ออาหารการกินที่มากมายแทบจะทั่วทุกมุมโลกพร้อมเมืองที่สำคัญมากมาย

Sydney Harbour-all

Sydney Harbour หรือซิดนีย์นั้นเอง ไม่มีใครที่ไม่รู้จักถึงแม้ว่าซิดนีย์จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงแต่ก็มีชื่อเสียงจนทำให้ใครอาจคิดแบบนั้นไปแล้ว หากว่าเคยเห็นในภาพยนตร์จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมทางน้ำที่ผู้คนนิยมกันมากแต่ก็มีสวนสัตว์ Taronga Zoo ที่หากท่านต้องการดูสามารถไปได้เสมอและจะได้พบกับท่าเรือของซิดนีย์ที่สวยงามยามค่ำคืน

 

melbourne-all

เมลเบิร์น (Melbourne) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากซิดนีย์และที่นี่เองจะมีสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันอีกทั้งยังเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่ง เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยที่จะมีเมืองบางส่วนยังคงมีการปลูกสร้างด้วยไม้ที่เป็นเขตกำหนดเฉพาะเพื่ออนุรักษ์ เมลเบิร์นหากท่านใดที่ต้องการไปศึกษาต่อนั้น เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างมากด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไปอยู่ใกล้กับทะเลที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไปได้ เป็นเมืองที่เจริญอีกเมืองหนึ่งมีทุกอย่างพร้อมในเมืองเดียว

 

Brisbane-all

บริสเบน (Brisbane) เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียเป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ทำให้เป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเจริญอยู่ไม่น้อยติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่เคยใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 3 เมืองที่น่าสนใจสำหรับประเทศออสเตรเลียที่หากได้ไปสัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนส่วนใหญ่แล้วหากดูๆ ดีจะพบว่าแต่ละเมืองนั้นมีสวนสาธารณะที่สวยงามทุกเมืองอีกทั้งยังเป็นแห่งใหญ่ๆ ต่างกับเราที่มีตึกเต็มไปหมด และสถานกงสุลของประเทศไทยเองได้ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์และแคนเบอร์ราของประเทศออสเตรเลีย สถานทูตนั้นอยู่ที่กรุงเวียนนา ครั้งหน้ามีอะไรมาให้ติดตามรอดูที่นี่ที่เดียว

เริ่มต้นสถานกงสุลจีนในต่างแดน

Flag_of_China_Austraria

สถานกงสุลจีนที่จัดตั้งขึ้นในกรุงเมลเบิร์นปี ค.ศ. 1986 โดยหน้าที่ปกติของสถานกงสุลคือส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนกับประเทศออสเตรเลีย ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยการแลกเปลี่ยนต่างๆ มากมายเพิ่มขึ้นเช่น เทคโนโลยี การศึกษา วัฒนธรรม

ด้านการศึกษาหากสังเกตได้ว่าจะมีจำนวนประชากรจีนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหากเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียเองให้การสนับสนุนเพื่อให้ชาวจีนสามารถเข้าไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาจีนมากขึ้น แน่นอนว่าประเทศที่ได้ผลกำไรคือออสเตรเลียและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนนั้นมีการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงานและสิ่งก่อสร้างจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้ประเทศออสเตรเลียนั้นสามารถผ่านปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทำให้ความสัมพันธ์นี้ประเทศออสเตรเลียจึงพยายามกระชับมิตรเป็นอย่างมาก นอกจากด้านพลังงานแล้วยังมีการส่งออกกันระหว่างพืชผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันได้มีส่งออกไปมาระหว่าง 2 ประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งประเทศจีนเองจะถึงกำหนดที่จะลดภาษีผลไม้ให้แก่ประเทศออสเตรเลียจากเดิมที่ 10% เหลือเพียง 4% พร้อมแผนที่จะร่วมลงทุนกันทางด้านการเกษตรประเทศจีนเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือเช่นกัน

Austraria_maneuver

สำหรับความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าทั้ง 2 ประเทศจะอยู่กันคนละภูมิภาคโดยที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ฝั่งเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนเองก็นับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางภูมิภาคเอเชียอีกทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าทั้ง 2 ประเทศเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากจึงทำให้ทั้ง 2 ประเทศได้ทำการซ้อมรบรวมกันอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าว เป็นไปได้ว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาอีกประเทศหนึ่งจะเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที

Chinese_maneuver

ถึงแม้ว่าประเทศทั้ง 2 จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพียงใดก็สามารถปรับเข้าหากันได้เพราะจากการศึกษาที่นักเรียนจีนได้ไปอาศัยอยู่อีกทั้งยังเกิดเป็นชุมชนไชน่าทาวน์ที่ประเทศออสเตรเลีย สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินซึ่งกันและกันมากขึ้น

ล่าสุดนั้นประเทศจีนเองได้มีส่งเอกอัครราชทูตไปประจำยังออสเตรเลียโดยที่เอกอัครราชทูตเดิมได้หมดวาระการทำงานลงโดยเป็นการประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตที่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพิ่มเติมเช้ามาอีกด้วย ประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ล้วนแต่ต้องการซึ่งกันและกันทำให้ทั้ง 2 มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันถึงปัจจุบัน

สถานกงสุลทำหน้าที่อะไร

หลายๆ คนคงได้ยินกันบ่อยเกี่ยวกับกงสุลแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับสถานทูตหรือไม่ โดยลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งหลายประเทศก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยบางครั้งจะรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อสะดวกต่อการดูแลบุคคลากร

 

Passport

หน้าที่ของสถานกงสุล แล้วมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทาง การดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ให้คำปรึกษาและธุรกิจของบุคคลอื่นที่มาจากประเทศตนเองไม่ให้เสียเปรียบ ติดต่อประสานงานกับกงสุลใหญ่ หน่วยงานราชการประเทศตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำงานสถานทูตของตนเองที่อยู่ในประเทศนั้น โดยรวมแล้วจะเรียกว่าทำหน้าที่ดูแลบุคคลที่มาจากประเทศของตนเองในทุกด้านมีอำนาจน้อยกว่าสถานทูต

สถานทูตหรือเอกอัครราชทูต เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำหรือผู้ปกครองแต่ละประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงต่อผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่เป็นผู้แทนในการเจรจาโดยตรงแทนประเทศของตนเองรวมถึงการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 

cooperation

หากถามว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันนั้นถ้ามองถึงความสัมพันธ์แล้วมีความสำคัญพอกันหากทั้ง 2 ประเทศไม่เป็นมิตรกันจะไม่สามารถจัดตั้งสิ่งที่กล่าวมาได้เมื่อประเทศเจ้าบ้านไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามคำขอจากประเทศที่ต้องการเข้า อีกทั้งมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางการทูตตามอนุสัญญากรุงเวียนนาทางการทูตที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 และปี ค.ศ. 1963 อนุสัญญาทางกงสุล เมื่ออยู่ในพื้นที่ของตนเองกฎหมายประเทศนั้นๆ จะไม่สามารถใช้ได้เพราะได้รับการยกเว้น โดยการคุ้มครองนี้จะมีสถานะเมื่อมีทูตหรือกงสุลอยู่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น เมื่อหมดวาระจะถูกยกเลิก

กงสุลสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กงสุลอาชีพ และ กงสุลกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควร

กงสุลอาชีพ เป็นบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งให้ประจำการหรือทำหน้าที่ในประเทศที่ต้องการโดยจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเต็มที่

กงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาล ซึ่งการทำงานบางอย่างจะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ แต่จุดหมายการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับคือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

สถานกงสุลสามารถแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบเป็นแผนกต่างๆ คือ สำนักงานเลขานุการ , กองสัญชาติและนิติกรณ์ , กองหนังสือเดินทาง , กองตรวจตราและเอกสารเดินทาง , กองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ และประสานงานการเลือกตั้งนอกประเทศ สำหรับหน้าที่ของกงสุลประเทศอื่นๆ นั้นอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นตัวกำหนด ซึ่งครั้งต่อจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีนและวัฒนธรรมของประเทศออสเตเรีย ที่แตกต่างกัน แต่ระดับความสัมพันธ์มีกันมาอย่างยาวนานรวมถึงกงสุลที่อยู่ในแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เสมอที่นี่